Kvalitetspolicy

Vår policy är att uppnå sådan kvalitet att levererade tjänster infriar kundens krav och förväntningar.

Vi arbetar med ständiga förbättringar för att vi hela tiden ska bli bättre och nå våra mål.

Vi utför arbeten enligt Elektriska Installatörs Organisationens ramar för Ansvar och Kontroll. All rivningsmaterial lämnas till sortering för återvinning enligt EIO Q miljöplan. (www.eio.se)

Vi har sedan många år ID06 integrerat i vår organisation

Vi är medlemmar i EIO sedan 1976.

EIO_logo